Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

'Έστησα σε ένα τσιμεντόλιθο την ψηφιακή και παρακολουθούσα την επιστροφή στη γονοφωλιά των μελισσών που βρισκόταν στο μελιτοθάλαμο που είχε παραμείνει από αμέλεια..Σίγουρα η περιττή ύπαρξη ενός σώματος θα δημιουργούσε πρόβλημα στο σχηματισμό μελισσόσφαιρας και η εσωτερική θερμοκρασία της κυψέλης αμφίβολη μιας και ο πληθυσμός δεν επαρκεί για 20 πλαίσια...
Προσέξτε τις μέλισσες πως καλούν στην φωλιά τις μέλισσες του μελιτοθαλάμου!

Δεν υπάρχουν σχόλια: