Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Κωπαΐδα: τελικά Λίμνη ή κάμπος;ενίοτε και τα δύο!

 
<< Είχον μάθει αργότερον παρά τινός φίλου μου Γερμανού , Τσίγλερ καλουμένου και αξιωματικού του μηχανικού εν Ελλάδι , ότι οι Βαυαροί εις το περί αποξηράνσεως της Κωπαΐδος λίμνης κεφάλαιον εστήριζον ελπίδας πολυφέρνους (εκ του Φερνή δηλ. προίκα). Πρώτον, ότι εξ αυτών των υπό του δημοσίου γενησομένων εξόδων κατά τας εργασίας του μεγάλου εκείνου επιχειρήματος η ωφέλεια τους δεν θα ήτον ευκαταφρόνητος και δεύτερον η βραδυτέρα παραγωγή εκ των καλλιεργηθησομένων γαιών της Κωπαΐδος θα επλήρουν τα θυλάκια των>>. Ένα χρόνο αργότερα ο Βαυαρός Λούφτ, υπολοχαγός του μηχανικού, παρουσιάζεται έξαφνα στη Λειβαδιά κι΄αρχίζει τις εργασίες της αποξήρανσης. Οι Βαυαροί για να πετύχουν την έναρξη του έργου είχαν κιόλας προϋπολογίσει τις δαπάνες σε 300.000 δραχμές περίπου. Ένας παράλληλος όμως υπολογισμός του δείχνει ότι τα έξοδα θα μπορούσαν να φτάσουν σε 7.000.000 δραχμές.(Παναγιώτης Παπαναούμ Αυτοβιογραφία 1873)
Πολλές φορές εικόνες σαν αυτές  δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις ούτε άλλες ερμηνείες πως τάχα ο καιρός τρελλάθηκε.Πολύ νερό , οι βροχοπτώσεις που ακολούθησαν το χιόνι , πλημμύρισαν στην κυριολεξία μεγάλες επιφάνειες στην Κωπαΐδα . Ωστόσο μια ματιά στην ιστορία της αποξήρανσης της λίμνης φανερώνει πως όσο οι ανθρώπινες παρέμβασεις πραγματοποιούνται με ολοκληρωτικές προσπάθειες τα επακόλουθα φυσικά φαινόμενα θα μαρτυρούν την ανθρώπινη απληστία.Οι πρώτοι που αποξήραναν την λίμνη Κωπαΐδα, ήταν οι αρχαίοι κάτοικοι του Ορχομενού, οι Μινύες. Οι Μινύες τον 16ο αιώνα π.Χ. περίπου, πραγματοποιώντας εντυπωσιακά αρδευτικά έργα για την εποχή κατάφεραν να αποξηράνουν την λίμνη. Για τον σκοπό αυτό δημιούργησαν μία σειρά από σήραγγες και καταβόθρες διοχετεύοντας τελικά το νερό της λίμνης στον κόλπο της Λάρυμνας. Τα αρδευτικά αυτά έργα καταστράφηκαν μετά την παρακμή των Μινύων και την κάθοδο στην περιοχή των Βοιωτών. Στην καταστροφή των έργων συνέβαλαν και καταστρεπτικοί σεισμοί που σημειώθηκαν στην περιοχή. Έτσι σταδιακά στις αρχές του 13ου π.Χ αιώνα, η περιοχή πλημμύρισε πάλι και ξανασχηματίστηκε η λίμνη.


 Τα έργα για την αποξήρανση της Κωπαΐδας άρχισαν την δεκαετία του 1880 ενώ το έργο ολοκληρώθηκε τελικά το 1931. Στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκαν αποστραγγιστικά έργα από γαλλική εταιρία κατά την περίοδο 1882-1886. Η Κωπαΐδα αποξηράνθηκε προσωρινά αλλά εξαιτίας μείωσης της επιφάνειας του εδάφους της, που σημειώθηκε αμέσως μετά την αποξήρανση, η περιοχή πλημμύρισε ξανά τα επόμενα χρόνια. Τότε πραγματοποιήθηκαν νέα έργα από αγγλική εταιρία ("Λίμνη Κωπαΐδος ΑΕ") τα οποία ολοκληρώθηκαν το 1931 και η λίμνη αποξηράνθηκε οριστικά. Με την αποξήρανση της λίμνης δημιουργήθηκαν 241.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Το 1953 η περιοχή της Κωπαΐδας απαλλοτριώθηκε και ταυτόχρονα δημιουργήθηκε με το Ν.Δ. 2488/24-7-1953 ο Οργανισμός  Κωπαΐδος(νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου) ο οποίος αντικατέστησε την αγγλική εταιρία και εφάρμοσε πρόγραμμα εναλλασσόμενων καλλιεργειών.
Φέτος λοιπόν ο καιρός έχει περιορίσει μέχρι τώρα τις εργασίες στο μελισσοκομείο και ευελπιστώ πως κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα θα βρώ ευκαιρία να προσθέσω ορόφους πατώματα.
Για πέμπτη σερί χρονιά η πρόχειρη αποθήκευση στο υπόστεγο έδειξε πως ο κηρόσκωρος δεν κατόρθωσε να  φθείρει τα χτισμένα πλαίσια.
Μάλιστα όταν κρεμούσα τα πλαίσια στις αρχές του περασμένου  Νοεμβρίου έβαλα σε σκέψεις δυο γείτονες μελισσοκόμους που λατρεύουν το θειάφι.
Το τι σενάριο ελέχθει δεν περιγράφεται , χαμός
, ότι θα χαλάσουν κλπ. προχθές τους πήρα τηλέφωνο να διαπιστώσουν την 5η δοκιμαστική εφαρμογή μπας και πεισθούν και σταματήσουν να εισπνέουν θειάφι , είναι δυστυχώς από εκείνους τους απρόσεκτους με τα μέτρα ασφαλείας.